Blog

Mening og meningsløshedMennesket er et meningssøgende væsen i et univers, der ikke giver svar på vores utrættelige søgen efter mening. Heraf tilværelsens absurde grundvilkår

Eksistentiel isolation – Alene og fortabtSelv i det mest komplette, mest intime forhold er der et uoverstigeligt svælg; en afgrund af intethed mellem slutningen af et menneske og begyndelsen af et andet

Døden – Den slår aldrig fejlForestillingen om personlig død er den mest angstprovokerende, centrale og organiserende tema i menneskets tilværelse. Men tør vi gribe den, indeholder den kimen til nye perspektiver, proportionalitet og mening i tilværelsen