Blog

Mening og meningsløshed



Mennesket er et meningssøgende væsen i et univers, der ikke giver svar på vores utrættelige søgen efter mening. Heraf tilværelsens absurde grundvilkår

Eksistentiel isolation – Alene og fortabt



Selv i det mest komplette, mest intime forhold er der et uoverstigeligt svælg; en afgrund af intethed mellem slutningen af et menneske og begyndelsen af et andet

Frihed, skræmmende frihed



Normalt opfatter vi frihed som et ubetinget gode, men frihed er også forbundet med angst, fordi friheden minder os om, at VI i sidste ende alene er ansvarlige for vores liv, handlinger og levned

Døden – Den slår aldrig fejl



Forestillingen om personlig død er den mest angstprovokerende, centrale og organiserende tema i menneskets tilværelse. Men tør vi gribe den, indeholder den kimen til nye perspektiver, proportionalitet og mening i tilværelsen