Skeleton-Man Showet – Livets høje prisFor BOOKING forespørgsler kontakt info@skeleton-man.com

Introduktion

Skeleton-Man showet Livets høje pris sætter fokus på tilværelsens mest presserende spørgsmål; vores dødelighed. Det kan måske lyde morbidt, men bevidsthed om døden hjælper os med at fejre livet. Som intet andet sætter døden nemlig livets tildragelser i relief; døden giver livet vigtighed og hjælper os med at prioritere mellem det væsentlige og det uvæsentlige.

Showets indhold

Livets høje pris præsenteres med brug af et unikt Keynote show og en engagerende og farvefuld præsentation af Skeleton-Man. I løbet af showets varighed på 50-60 minutter vil både religiøse og filosofiske tanker om døden og menneskets fundamentale livsvilkår blive berørt.

Det er tanker, vi alle gør os ind i mellem, men sjældent nogen vi stopper op for at overveje grundigere. Det er en skam, for med den rette introduktion – og personlig lyst og vilje! – kan de give adgang til stor livsglæde og energi, hjælpe dig med at nuancere din situation og udvide din palet af handlemuligheder.

Showet vil derfor introducere dig til, hvad nogle af de store tænkere gennem tiden har sagt og skrevet om spørgsmålene. En af dem er vores egen Søren Kierkegaard, og showet vil i et let og levende sprog give dig en god forståelse for bl.a. hans syn på menneskets situation.

Og til at guide dig gennem showet vil Skeleton-Man som din farverige fortæller sikre, at alles opmærksomhed er vakt, og at ingen mand eller kvinde efterlades.

Eksistentialisme på arbejdspladsen

Tilværelsens eksistentielle grundvilkår er det fundament, alt i tilværelsen hviler på. De eksistentielle grundvilkår har derfor også afgørende betydning for vores professionelle virke.

Det er nemt at genkende, når vi betragter menneskets søgen efter mening, som er en kraftfuld motivator på arbejdspladsen. De fleste ønsker et arbejde, “der giver mening”. Det er imidlertid ikke den eneste eksistentielle motivator på arbejdet. Angsten for døden f.eks. er en anden kraftfuld motivator, der kan frigøre enorm energi, men også lede til arbejdsnarkomani, en omsonst jagt efter perfektion eller ureflekteret modstand mod forandring.

Betyder fokus på disse temaer, at man i en eller anden grad opfordrer publikum til at overveje, om de er havnet på rette hylde? Bestemt. Organisatorisk eksistentialisme sætter fokus på temaer, der har rødder i vores dybeste selv, og det sætter nødvendigvis spørgsmål ved alle betydningsfulde dele af vores liv.

Hertil ville det være utroværdigt at hævde, at opfyldelse af livets uudgrundelige vilkår og fordringer kun kan løses i en bestemt rolle. Livets valg og muligheder er mange. Det væsentlige er, at vi møder dem med mod, modenhed og den fornødne visdom.

Livets høje pris har til formål at hjælpe kreativiteten og fantasien til denne rejse på vej. Ved foredrag for virksomheder udvides dette med fokus på temaer, der gør sig gældende i virksomhedssammenhæng, herunder jagten på mening og perfektion, arbejdsafhængighed, forholdet til autoriteter og evnen til at fremme aktiv lytning.

Du kan læse mere om organisatorisk eksistentialisme her.

Et show for alle

Livets høje pris henvender sig til både underholdnings- og undervisningsbrug og appellerer lige så vel til virksomheder som uddannelses- og dannelsesinstitutioner. Især vil jeg gerne fremhæve muligheden af Skeleton-Man showet som et festligt indslag til den årlige generalforsamling i kunstklubben, hvor I er garanteret et unikt, underholdende og tankevækkende indslag.

For BOOKING og pris forespørgsler venligst kontakt info@skeleton-man.com

Skeleton-Man in Mojave Desert (Semko Balcerski, 2019)